Địa chỉ : Mỹ Đồng - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Điện thoại : 0904522511


Tin Tức

Đèn đường hai cấp công suất

Đèn đường hai cấp công suất

chiếu sáng đô thị hiện nay đang tiêu thụ một lượng điện không nhỏ. Một trong các giải pháp đang được áp dụng nhằm tiết kiệm điện là cắt giảm 50% điện năng ở khu vực chiếu sáng công cộng theo phương pháp cách 1 bóng tắt 1 bóng.

Chi tiết