Thiết bị chiếu sáng đô thị | Thiết bị chiếu sáng | Cơ khí An Phát
Địa chỉ : Mỹ Đồng - Thủy Nguyên - Hải Phòng | Điện thoại : 0904522511
Cơ khí an phát - Chuyên thiết bị chiếu sáng đô thị

Ðược thành lập năm 2000, từ một xí nghiệp nhỏ với chức năng quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng của TP Hải Phòng, với tốc độ phát triển cao, bền vững liên tục trong nhiều năm, đến nay công ty đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên lĩnh vực thiết kế, chế tạo, xây lắp, cung ứng các thiết bị chiếu sáng đô thị


Thiết bị chiếu sáng đô thị - Sản phẩm nổi bật